AVG

Privacyverklaring

Dorpsraat psychosynthese is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Annemiek van Dorp annemiek@dorpsraat.nl.

Mobiel: +316 1090 0282, www.dorpsraat.nl, KvK-nummer: 77077660.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. Gegevens die de cliënt verstrekt over zijn/haar situatie. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde computer met een wachtwoord of op papier in een afgesloten kast.

Doel en basis op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt

Gegevens die nodig zijn voor de communicatie met de cliënt, afspraken en facturering. Gegevens die nodig zijn om de cliënt te helpen bij de begeleiding.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Dorpsraat psychosynthese bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Dorpsraat psychosynthese bewaart persoonsgegevens minimaal zeven jaar volgens de wettelijke voorschriften van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens

Dorpsraat psychosynthese verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van jouw begeleiding of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid en de beveiliging van jouw gegevens. Dorpsraat psychosynthese blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Voor supervisie of intervisie doeleinden zal enkel in geanonimiseerde vorm het professionele handelen getoetst worden. Jouw gegevens zullen alleen met jouw nadrukkelijke toestemming worden gedeeld met andere (zorg)professionals.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer of smartphone. Dorpsraat psychosynthese gebruikt cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. De gegevens kunnen helpen om de website en dienstverlening te ontwikkelen en om te zorgen dat de website naar behoren werkt. Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de browser verwijderen.

Dorpsraat psychosynthese neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Inzage

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en je eventuele toestemming in te trekken. Wil je hier gebruik van maken of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een verzoek naar annemiek@dorpsraat.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Dorpsraat psychosynthese behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen en zal de laatste versie op deze website publiceren. Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 25-05-2022.

Contact opnemen

Annemiek van Dorp
E-mail: info@dorpsraat.nl
Telefoon: 06 – 1090 0282
Amersfoort

Dorpsraat kwetsbare kracht

    * Jouw gegevens worden alleen gebruikt om jouw vraag te beantwoorden, en niet voor marketingdoeleinden.