Annemiek

“KWETSBARE KRACHT”

Mijn professionele vorming heb ik mede te danken aan de vijfjarige opleiding in psychosynthese. Het mensbeeld van psychosynthese veronderstelt dat elk mens behoefte heeft aan een hoger doel in zijn leven. Dat er ook andere behoeftes en verlangens in het spel zijn spreekt voor zich en wordt niet buitengesloten. Psychosynthese onderscheidt zich onder andere door ‘de wil’ te betrekken, waardoor sturing en richting gegeven kunnen worden aan bewustzijn en ontwikkeling. Psychosynthese is een methode die mensen en organisaties verzoent met hun verleden, de toekomst en de eeuwigheid in het hier en nu.

‘Kwetsbare kracht’ was de ondertitel van mijn bachelor werkstuk psychosynthese. Ik ben geboeid door hoe je succes en kracht kan ervaren die ruimte geeft aan kwetsbaarheid. Vroeg in mijn carrière werkte ik als leidinggevende bij een Amerikaanse organisatie. Binnen deze expanderende organisatie nam ik met succes elke uitdaging aan. Geleidelijk kreeg ik meer oog voor de dynamiek van de organisatie. Het spanningsveld tussen resultaatgericht werken en de intrinsieke motivatie van de medewerkers, boden mij een rijker beeld van menselijkheid en de betekenis van leidinggeven.

De praktijknaam ‘dorpsraat’, heb ik gekozen om mij eraan te herinneren waar begeleiding voor mij over gaat. ‘Dorp’ verwijst enerzijds naar mijn familienaam en anderzijds naar een gemeenschap waar mensen samenleven. Zichtbaar, kwetsbaar en afhankelijk van elkaar.

‘Raat’, verwijst naar imperfectie. Als kind was ik dyslectisch en daar kwam ik achter toen ik 45 was. In mijn gezin stond een taalfout gelijk aan domheid. Het heeft mij het onderscheid geleerd te maken tussen kwaliteiten en gelijkwaardigheid van mensen. ‘Raat’ verwijst ook naar de woonomgeving van een bijenvolk. Een volk bestaat uit darren, werksters en een koningin. Samen vormen ze een harmonieus geheel, dat op een bijzondere manier samenwerkt en gericht is op de duurzaamheid van de gemeenschap. De koningin komt uit eenzelfde eitje als de werksters. In aanvang is ze een werkster met een speciale taak en verantwoordelijkheid. Gevoerd met koninginnengelei, groeit zij uit tot een koningin. Een bijengemeenschap heeft ook betekenis voor het bestuiven van gewassen.  Als de bijen zorgen voor hun voortbestaan, betekent dat ook voeding voor de mens. We zijn afhankelijk van elkaar voor ons bestaan. Met onze diversiteit in kwaliteiten.

Als begeleider ben ik gericht op het verstaan van de gebeurtenissen binnen iemands eigen waardesysteem en bewustzijn. Als psychosyntheticus kan ik inzicht geven in welke bewuste en onbewuste factoren van invloed zijn op stagnatie en groei in ontwikkeling. Vertrouwelijkheid, kwaliteit en collegiale toetsing vind ik vanzelfsprekend. Intervisie, supervisie en bijscholingsbijeenkomsten maken deel uit van mijn persoonlijke en professionele vorming.

‘Dorpsraat’ staat voor het doorgeven van mijn lessen in kwetsbare kracht. Uit ervaring weet ik hoe verrijkend het kan zijn als je je bewust bent van waar innerlijke conflicten over gaan. Zowel voor jezelf als in verhouding tot de organisatie of het (familie)systeem waar je deel van uitmaakt. Het is mijn passie anderen bij te staan in periodes die ertoe uitnodigen de grote vragen van het leven te onderzoeken. Niet om het antwoord te weten, maar om het antwoord te zijn op die vraag.

Contact opnemen

Annemiek van Dorp
E-mail: info@dorpsraat.nl
Telefoon: 06 – 1090 0282
Amersfoort

Dorpsraat kwetsbare kracht

    * Jouw gegevens worden alleen gebruikt om jouw vraag te beantwoorden, en niet voor marketingdoeleinden.